Open Today
Not to miss
Plan your tour
Our Tours
 
Strade del Vino e Sapori Pordenonesi Strade del Vino e Sapori Colli del Friuli Strade del Vino e Sapori Friuli del Goriziano Movimento Turismo del Vino Wine For You
About Us
       
I Nostri Associati
Strade del Vino e Sapori Friuli del Goriziano

Traditions and flavours from Mitteleuropa

 

Collio's mild hills, Isonzo's valleys and plains and the unmistakable Karst plateau are three fascinating areas which shape the identity of the wines and food produced in the province of Gorizia.

 

The jewel of the crown of this province is Tocai, now called Friulano, a prestigious white wine and traditional grape variety of area. In addition to Friulano, the area of Gorizia is also home to other excellent grape varieties such as Ribolla Gialla, Malvasia, Vitovska and Terrano.

 

To pair its great wines, the area of Gorizia offers a wide variety of high quality specialities deeply influenced by Mitteleuropa, due to the long control of the area by Hapsburg Empire.
Cold cuts, cheese and all the other local food will reveal a mix of Friuli, Slovenia and Austria and will offer you flavours and scents impossible to find anywhere else.

 

Along the Wine and Food Route Goriziano you will live an authentic experience at the crossroad of different cultures.

 

 

Srednjeevropski okusi in izrocilo


Prijazno briško gricevje, ravninski predeli Soške doline in znacilne kraške vzpetine so tri edinstvena podrocja, ki opredeljujejo vina in povsem svojstvene proizvode na Goriškem.

 

Srcika med pridelki tega obmocja je vino Tocai, ki ga po novem imenujemo Friulano: to je plemenito belo vino iz avtohtone trte tega obmocja. Ob tem izbranem vinu nudi goriška pokrajina tudi druge kakovostne trte, na primer Zlato Rebulo, Malvazijo, Vitovsko in Teran.

 

Poleg odlicnih vin ponuja Goriška tudi vrhunske jedi, ki jih zaznamujejo srednjeevropski vplivi kot posledica stoletne pripadnosti habsburškemu cesarstvu. S pokušnjo suhomesnih izdelkov, sirov, drugih proizvodov in znacilnih jedi s furlanskimi, slovenskimi in avstrijskimi vplivi boste spoznali raznolikost okusov in vonjav, ki jih ne boste našli nikjer drugje.

 

Na Goriški vinski cesti z domacimi okusi vas caka posebna izkušnja, saj gre na tem obmocju za prepletanje razlicnih kultur.